Sophinka.sk
Horská záchranná služba
James
Turistická mapa Slovenska
KST Banská Bystrica
Horolezecký sprievodca
Sprievodca Tatrami SK
Webkamery - Slovensko
Webkamery - Európa
Počasie - hory
Lanovky.sk
Laviny.sk
Sprievodca Tatrami CZ
Hiking.sk

Cyklisticke trasy
Dôležité weby
Západné Karpaty sa označujú aj ako Severné Karpaty  alebo Severozápadné Karpaty  sú rozsiahla horská provincia v západnej časti Karpát. Ich oblúk zasahuje na územie Moravy, Slovenska, Poľska (menšia severná časť), Maďarska (juhovýchodná časť) a Rakúska (juhozápadné výbežky). Celková rozloha Západných Karpát je asi 70 000 km2.
Západné Karpaty sú súčasťou alpsko-himalájskej sústavy. Zo západu nadväzujú na Alpy z východu na Východné Karpaty. Na severe a západe hraničia s Východoeurópskou tabuľou a Českým masívom.
GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE
Vonkajšie Západné Karpaty

     Jihomoravské Karpaty
     Středomoravské Karpaty
     Slovensko-moravské Karpaty
     Západobeskydské podhůří
     Západné Beskydy
     Stredné Beskydy
     Východné Beskydy
     Podhôľno-magurská oblasť

Vnútorné Západné Karpaty

     Slovenské rudohorie
     Fatransko-tatranská oblasť
     Slovenské stredohorie
     Lučensko-košická zníženina
     Matransko-slanská oblasť
© 2011 sophinka.sk