Sophinka.sk
Horská záchranná služba
James
Turistická mapa Slovenska
KST Banská Bystrica
Horolezecký sprievodca
Sprievodca Tatrami SK
Webkamery - Slovensko
Webkamery - Európa
Počasie - hory
Lanovky.sk
Laviny.sk
Sprievodca Tatrami CZ
Hiking.sk

Cyklisticke trasy
Horské weby
Unikátny stratovulkán v západných Karpatoch. Leží takmer v strede Slovenska.
V kráterovej oblasti Kyslinky zostala zachovaná zbiehavá štruktúra potokov zbieraných nakoniec k juhozápadu tečúcou riečkou Hučava, ktorá preteká Hrochotskou dolinou. Dolina je 16 km dlhá a dostala pomenovanie po neďalekej obci Hrochoť, v ktorej pôsobil ako evanjelický farár známy slovenský básnik Andrej Sládkovič. Pred Hrochotským kostolom stojí vyše 300 rokov stará lipa, ktorá dostala meno po básnikovi. Hrochotskou dolinou kedysi prechádzala lesná železnica slúžiaca na zvážanie dreva z Kysliniek do lesného závodu v Kriváni. Kyslinky ležia v samotnom centre pohoria. V malej osade stojí horáreň a budova lesnej správy a ešte pár domčekov.
Prevažnú časť Poľany tvoria lesy. Buk, dub, smrek, jedľa ale javor, lipa a ojedinele aj cer.
Z flóry sa tu darí teplomilným, suchomilným ale aj mokromilným druhom rastlín.
Fauna tu ma bohaté zastúpenie. Z veľkých Karpatských šeliem tu žije medveď hnedý, vlk dravý ale aj rys ostrovid. Od roku 1975 je tu vyhlásená oblasť so zvláštnym režimom ochrany pre vysokú zver. Nakoľko sa tu vyskytujú kapitálne kusy, ktoré preslávili toto územie svojimi trofejami. Žije tu aj endemický druh obojživelného mloka  karpatského.
V roku 1981 bolo celé územie spoločne s východným okrajom Veporských vrchov začlenené do chránenej krajinnej oblasti Poľana s rozlohou 201 km2. No nachádzajú sa tu aj maloplošné zvlášť chránené územia:
Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň (55 ha)
Národná prírodná rezervácia Ľubietovský vepor  (125 ha)
Prírodná rezervácia Zadná Poľana (695 ha)
Prírodná rezervácia Pod Dudášom (6 ha)
Národná prírodná rezervácia vodopád Bystré ( 0,1 ha)
Prírodná rezervácia Kalamárka (1 ha)
Prírodná rezervácia Jánošíkova skala (2 ha)
Prírodná rezervácia Bátovský balvan (0,03 ha)

© 2011 sophinka.sk