Sophinka.sk
Horská záchranná služba
James
Turistická mapa Slovenska
KST Banská Bystrica
Horolezecký sprievodca
Sprievodca Tatrami SK
Webkamery - Slovensko
Webkamery - Európa
Počasie - hory
Lanovky.sk
Laviny.sk
Sprievodca Tatrami CZ
Hiking.sk

Cyklisticke trasy
Horské weby
Nízke Tatry ležia takmer uprostred Slovenska. Pohorie v dĺžke 95 km sa tiahne od západu na východ medzi údoliami riek Váh a Hron. Štyri vrcholy dosahujú nadmorskú výšku nad 2 000 m.n.m. . Nízke Tatry sa delia na Kráľovohoľskú a Ďumbiersku časť.
Ďumbierske Tatry sú vyššou a členitejšou časťou Nízkych Tatier. K najväčším prírodným bohatstvám tejto časti Nízkych Tatier patrí kras, ktorý sa nachádza najmä v Demänovských vrchoch. Potok Demänovka , ktorý pramení v ľadovcovom kotle pod Ďumbierom a čiastočne sa stráca v podzemí Demänovského krasu, má najväčšiu zásluhu na modelovaní spletitého systému jaskýň v Demänovskej doline.  Nachádza sa tu viacero jaskýň, ale len dve sú verejnosti prístupné - Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa.
Kráľovohoľské Tatry tvoria nižšiu východnú časť pohoria.  Najznámejší vrchol tejto časti Nízkych Tatier, ktorý sa spomína aj v známej slovenskej piesni - Kráľova hoľa - leží v najvýchodnejšej časti pohoria.  Pod týmto „kopcom“ pramenia štyri slovenské rieky : Čierny Váh, Hornád, Hnilec a Hron.
Dajú sa tu rozlíšiť tri krajinné typy : lesný, hôrny a bralný. Lesné porasty zaberajú väčšiu časť pohoria. Vo vyšších polohách sa nachádza kosodrevinový porast, ktorý zaberá malú časť pohoria.  Najvyšší stupeň -  alpínske lúky, ľudovo nazývané hole zaberajú podstatne väčšiu časť ako kosodrevina.
V lesoch tu môžeme stretnúť jeleniu, srnčiu a  diviačiu zver. Svoj domov tu má aj vlk, rys ostrovid, líška a naša najväčšia šelma - medveď hnedý. Samozrejme tu žije i zákonom chránený Kamzík vrchovský a Svišť vrchovský.
Prírodné hodnoty na rozlohe  72 842 ha sú už vyše 20 rokov pod ochranou Národného Parku Nízke Tatry. Nachádza sa tu 10 národných prírodných rezervácií, 13 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky, 4 prírodné pamiatky a 5 chránených areálov. Najväčšia je prírodná rezervácia Skalka s rozlohou viac ako 2 500 ha.
Vrchy Nízkych Tatier nad 1 700 m.n.m.
© 2011 sophinka.sk
Ďumbier
Štiavnica
Chopok
Dereše
Skalka
Chabenec
Kráľova hoľa
Kotliská
Krúpova hoľa
Zákľuky
Poľana
Bôr
Konské
Stredná hoľa
Baňa
Žiarska hoľa
Orlová
Králička
Bartková
Veľký Gápeľ
Veľká Chochuľa
Krakova hoľa
Ďurková
Ludárova hoľa
Veľký bok